Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; diện tích 5ha)

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...