Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 5,47 ha)

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...