Quyết định ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...