Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...