Đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của tỉnh

Kích vào các liên kết sau để xem nội dung chi tiết:

1. Công văn đề nghị đăng tải của Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Quyết định Phê duyệt khu vực mỏ đất san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung