Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...