Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...