Công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.

Sáng ngày 22/6/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ đạo.

Cuộc tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa là một trong những cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng, được tiến hành trong phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tra cứu thông tin của mọi thành phần trong xã hội.  

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Cuộc tổng điều tra này được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã tác động tiêu cực sâu rộng, nặng nề đến mọi thành phần kinh tế, nhiều cơ sở kinh tế phải tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động hoặc lâm vào tình trạng phá sản.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đã công bố từng chỉ tiêu của kết quả điều tra. Với sự chủ động, Thanh Hóa đã hoàn thành điều tra kinh tế tại 2.287 đơn vị sự nghiệp, 275 đơn vị hiệp hội, 16.402 doanh nghiệp, 179.711 cơ sở cá thể và hoàn thành điều tra cơ sở hành chính tại 1.033 đơn vị. Theo đó, về chỉ tiêu doanh nghiệp, đến ngày 31/12/2021, Thanh Hóa có 16.402 doanh nghiệp được đăng ký thành lập, trong đó có 19 doanh nghiệp Nhà nước, 16.284 doanh nghiệp ngoài Nhà nước, 99 doanh nghiệp FDI. Số lượng lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động là 317.937 người, trong đó TP. Thanh Hóa nhiều nhất với 125.915 người. Về số lượng đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính, đến cùng thời điểm, toàn tỉnh có 2.287 đơn vị, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2.033 đơn vị, lĩnh vực y tế 75 đơn vị, lĩnh vực văn hóa - thể thao 44 đơn vị, lĩnh vực thông tin và truyền thông 5 đơn vị, lĩnh vực lưu trú 9 đơn vị, còn lại 121 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực là Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở thông tin, số liệu tổng điều tra; các ngành, các cấp phải nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách thiết thực và tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của các địa phương nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị.

Đối với Cục Thống kê Thanh Hóa, đồng chí lưu ý, cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu xử lý, tính toán, phân tích, tổng hợp thông tin, nâng cao tính chuyên nghiệp, làm cho số liệu thống kê phải thực sự chính xác, chất lượng và kịp thời hơn. Chủ động nắm bắt nhu cầu sử dụng thông tin của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và các tầng lớp Nhân dân để có phương án thu thập thông tin, sản xuất ra nhiều sản phẩm thống kê có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày một cao của xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 4 tập thể và 9 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 17 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Xuân Nghĩa