UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 5/2022.

Ngày 04/5/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 5/2022 của UBND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức báo cáo Tờ trình về Đề án Phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022 – 2030. Mục tiêu của đề án đưa ra là đổi mới toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, quản trị, quản lý Nhà trường theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động, gắn đào tạo với sử dụng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tăng cường hợp tác quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn; nâng mức tự chủ chi thường xuyên.

Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức báo cáo Đề án tại phiên họp.

Đến năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có uy tín trong nhóm các trường đại học hàng đầu của khu vực và cả nước; đến năm 2030, trở thành Đại học Hồng Đức, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hội nhập được với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đề án cũng đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gồm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận và khát vọng xây dựng, phát triển nhà trường; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác quản trị đại học và xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường; Nâng cao chất lượng và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường; Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và đất nước; Gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyể giao khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế; Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu; Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, nâng cao mức độ tự chủ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tham luận tại phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham luận các ngành tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của Trường Đại học Hồng Đức và đề nghị Trường Đại học Hồng Đức tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp tiếp tục hoàn thiện đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý, tên gọi Đề án là “Phát triển Trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2030; đồng thời một số nội dung đề án phải nêu bật, đánh giá kỹ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra các giải pháp thực thi hiệu quả 3 yếu tố trọng tâm đó là: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; công tác tuyển sinh và cơ chế chính sách nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phục vụ sự phát triển của tỉnh, của khu vực và quốc tế.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tham luận tại phiên họp.

Tiếp đó, phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng.

Qua nghiên cứu dự thảo cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung dự thảo đề án, đồng thời giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo hoàn thiện phê duyệt đề án. Đồng chí nhấn mạnh, Đề án là chương trình khung mang tính định hướng, căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị chức thăm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm, lưu ý khâu đặt hàng đào tạo đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu cho tỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tiếp đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo Đề án phát triển chuỗi cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025. Về Đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cân nhắc về tính hiệu quả của đề án trong thực tế. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần cân nhắc việc tổ chức thí điểm xây dựng 1 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm; sau 1 năm tổ chức đánh giá sơ kết lại hiệu quả hoạt động cửa hàng; trên cơ sở đó mới xem xét xây dựng đề án triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và lên phương án xây dựng cửa hàng thí điểm, trên tinh thần không xây dựng mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận phiên họp.

Đối với dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh, do Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan; đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp. Sớm hoàn thiện lại dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

 

Xuân Nghĩa