Giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết