Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết... 

Bản đồ kèm theo