Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...