Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc

Kích vào đây để xem nội dung thông báo

Bản đồ kèm theo

Đơn đề nghị