Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với BTV Tỉnh ủy.

Sáng ngày 16/11/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Hoàng Đăng Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất kiến nghị biên chế của tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo từ Tỉnh ủy, Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 11.116 km, dân số 3,7 triệu người, có 102 km bờ biển, 192 km đường biên giới với nước bạn Lào. Tỉnh có 27 huyện, thị xã, thành phố; 559 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 230.741 đảng viên, sinh hoạt ở 10.109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Về tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2021 (đã giảm 10%) có 66.902 biên chế công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên, trong đó: khối Đảng, đoàn thể có 2.345 biên chế (đã bao gồm 209 biên chế LĐLĐ tỉnh); khối quản lý nhà nước có 3.698 biên chế; khối hành chính sự nghiệp công lập có 60.859 biên chế. Cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn có 31.087 người.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có: Toàn tỉnh hiện có 63.407 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên, trong đó: khối Đảng, đoàn thể có 2.068 người (đã bao gồm cả LĐLĐ), tuy nhiên số biên chế hiện có này so với vị trí việc làm còn thiếu tỉnh dự kiến thi tuyển là 277 biên chế (từ năm 2013 đến nay chưa tổ chức thi tuyển khối Đảng, đoàn thể); khối quản lý nhà nước có 3.505 người; khối hành chính sự nghiệp công lập có 57.834 người. Cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn có 30.351 người.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2022-2026, để thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương bố trí cho Thanh Hóa số biên chế khối Đoàn, thể là: 2.136 biên chế (bằng số biên chế năm 2021, không tính số biên chế của LĐLĐ tỉnh). Nếu tính cả biên chế LĐLĐ tỉnh (209 người) thì đề nghị giữ nguyên tổng biên chế hiện có là: 2.345 biên chế.

Đối với khối nhà nước là: Biên chế công chức hành chính: 3.845 biên chế, tăng 147 biên chế so với số giao năm 2021 (năm 2021 giao 3.698 biên chế). Biên chế đơn vị sự nghiệp công lập là: 71.956 biên chế, tăng 11.097 biên chế so với số giao năm 2021 (năm 2021 giao 60.859 biên chế).

Các thành viên trong đoàn công tác tham luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương bày tỏ ấn tượng về việc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác quản lý biên chế, nhất là công tác quản lý biên chế ở cấp huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin thêm tình hình chung của tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương.

Về nhiệm vụ và định hướng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đồng chí đề nghị đoàn công tác có những tham mưu với Ban Tổ chức Trung ương tạo điều kiện cho Thanh Hóa thực hiện tốt về công tác quản lý biên chế và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang bày tỏ ấn tượng về việc tỉnh Thanh Hóa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố thời gian qua, đồng thời đề nghị các thành viên trong đoàn nghiên cứu đưa vào báo cáo trình Bộ Chính trị về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của Thanh Hóa.

Với các ý kiến đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí ghi nhận, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong việc quản lý biên chế thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành, địa phương để khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; xác định đúng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, quan trọng nhất là phải đổi mới về nội dung và phương pháp đánh giá cán bộ, lựa chọn những cán bộ làm việc có sản phẩm, hiệu quả công việc. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, kiên quyết không quy định cào bằng trong vấn đề tinh giản biên chế. Hoàn thiện xây dựng hệ thống về danh mục bản mô tả về vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị hiện nay. Thực hiện giải quyết phù hợp chế độ chính sách, trong tinh giản biên chế, nhằm động viên giải quyết số cán bộ dôi dư. Làm tốt công tác tư tưởng đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sát nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức và đơn vị tinh giản biên chế. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rà soát lại để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác tổ chức  xây dựng Đảng, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ khách quan, đúng quy định, minh bạch, rõ ràng. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và phê bình. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Chuẩn bị tốt các công việc để tổng kết năm về công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kiểm soát, phòng, chống thật tốt dịch COVID -19. Đồng thời, tăng tốc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn nước rút để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021.

 

Xuân Nghĩa