Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...