Thẩm định xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 3, năm 2021.

Chiều ngày 12/10/2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 3, năm 2021.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh.

Theo báo cáo, trong lần thẩm định xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 3, năm 2021 có xã Triệu Thành (H. Triệu Sơn) được trình lên Hội đồng xem xét thẩm định xã đạt chuẩn NTM. Các xã: Đông Minh, Đông Khê của H. Đông Sơn và các xã Đồng Lợi, Vân Sơn của H. Triệu Sơn được trình lên Hội đồng thẩm định xem xét xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với 05 xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 3 năm 2021. Kết quả: Thống nhất xã Triệu Thành (H. Triệu Sơn) là xã đạt chuẩn NTM; 03/04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt này (riêng xã Đông Minh, H. Đông Sơn không đủ số phiếu đồng ý để được xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao lần này).

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh; nhờ có công cuộc xây dựng NTM, trong những năm qua bộ mặt nông thôn Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay tiến bộ rõ rệt. Đối với những hồ sơ của 05 xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao lần này đều cơ bản đạt các tiêu chí; song còn một số xã mức tiêu chí đạt còn khiên tốn, nên cần phải tiếp tục nỗ lực nâng cao tiêu chí trong thời gian tới. Riêng đối với xã Đông Minh (H. Đông Sơn) do yếu tố khách quan nên còn chậm tiến độ ở một số tiêu chí, nên đồng chí đề nghị để lại không xem xét thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong đợt này.

Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao; tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân, xây dựng NTM bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao và thôn, xã NTM kiểu mẫu. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM của tỉnh phối hợp hỗ trợ một số địa phương để hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xem xét, tiếp tục công nhận trong đợt tới.

 

Xuân Nghĩa