Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm được công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP.

Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, có 07 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2021, cụ thể như sau:

1. Công nhận sản phẩm đạt hạng 4 sao, gồm 03 sản phẩm là: Tổ Yến Sào và Tổ Yến chưng của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Yến Sào Xứ Thanh (huyện Hậu Lộc); Giỏ trái đất của Công ty TNHH XK Việt Trang (huyện Nga Sơn).

2. Công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao, gồm 04 sản phẩm: Miến Gạo Phúc Thịnh của Hộ SXKD miến gạo Quý Lộc Phúc Thịnh (huyện Quý Lộc); Tương Xuân Pha của Hộ SXKD Đỗ Xuân Dũng (Thọ Xuân); Trà xanh túi lọc Bình Sơn của HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn (huyện Triệu Sơn); Mắm tép đặc biệt Tác Huy của Hộ SXKD Đồng Thị Huy (thị xã Nghi Sơn)./.

 

Bích Phương