Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin cho báo chí năm 2021.

Sáng ngày 05/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin cho báo chí năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự có các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có Chủ tịch UBND thành phố, thị xã, huyện chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động báo chí ở tỉnh ta đã có nhiều tiến bộ và phát triển về số lượng, nội dung và hình thức; việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng được các cơ quan thực hiện tương đối tốt, giúp các cơ quan báo chí có nguồn tin kịp thời, chính thống, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, đây là Hội nghị quan trọng, rất có ý nghĩa, có quy mô và đối tượng tham gia tập huấn lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy đồng chí đề nghị tất cả các học viên tham dự Hội nghị nghiêm túc, kỷ luật trong học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung của báo cáo viên truyền đạt ; chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát ngôn, tiếp và làm việc với báo chí tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông

 trình bày nội dung tập huấn tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung quan trọng về công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin cho báo chí. Các nội dung được truyền đạt nhằm trang bị cho người phát ngôn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý các tình huống về thông tin xấu, độc hại gây ảnh hưởng tới cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa hiện có 5 cơ quan Báo chí của tỉnh; 22 văn phòng đại diện, 14 phóng viên thường trú,12 phóng viên được cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương cử về hoạt động tác nghiệp thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đánh giá cao thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với Nhân dân, định hướng kịp thời dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong nhân dân.

Trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, là năm diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có những đổi mới cả trong công tác quản lý, thông tin, tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thông qua những nội dung kiến thức được đồng chí Cục Trưởng truyền đạt hôm nay, đồng chí yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin để kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và công luận khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan của tỉnh trong việc chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị chấn chỉnh, xử lý việc đưa thông tin thiếu khách quan, một chiều, đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và công tác lãnh đạo, điều hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thông qua lớp tập huấn này, những Người phát ngôn, cung cấp cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo để cung cấp cho báo chí nguồn thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ phản ánh trước công luận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế./.

 

Bích Phương