Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử của Nhật Bản.

Sáng ngày 08/01/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đồng chủ trì hội thảo trực tuyến: "Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số".

Dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và đại diện các ngành, đơn vị liên quan.

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đồng chủ trì hội thảo trực tuyến.

Tại hội thảo, các đại biểu của Việt Nam đã thông tin về những kết quả, bài học về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và nhiệm vụ trong tâm năm 2021; mục tiêu phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số; các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử…

Các đại biểu Nhật Bản đã thông tin về những chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản Suga để phát triển chính phủ số và chia sẻ "Kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản”; chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo; các nguyên tắc cơ bản trong định hướng hướng tới xã hội số; kế hoạch triển khai quản trị kỹ thuật số; công tác cải thiện căn bản hệ thống mã số định danh cá nhân và hạ tầng kỹ thuật số của Nhà nước và địa phương; việc sử dụng dữ liệu và quản lý chi phí...

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới và là dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam với quan điểm xuyên suốt là xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kết luận hội thảo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định những kinh nghiệm được các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ tại hội thảo rất thiết thực với quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam; vấn đề quan trọng là chúng ta phải số hóa được toàn bộ hồ sơ, nếu không sẽ không làm được Chính phủ điện tử, đồng chí đề nghị bộ, ngành, địa phương chỉ đạo để thực hiện nội dung này; thực hiện theo hướng đặt hàng doanh nghiệp sau đó thuê dịch vụ công; lấy mục tiêu của người dùng là chính, người dân, doanh nghiệp cần dịch vụ nào thì ưu tiên cung cấp dịch vụ công đó, không chạy theo thành tích về số lượng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính…

 

Xuân Nghĩa