UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020.

Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào các nội dung: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy năm 2020 mặc dù đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; song tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 của tỉnh cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Có 22/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: Đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp” tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  tăng 3,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; huy động vốn đầu tư phát triển tăng 30,5%; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, luôn duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quyết liệt; ước tính năm 2002 có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt kết quả rõ nét, toàn tỉnh có 59 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng.

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầu đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Bộ Chính trị đã Ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cho thấy vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng cho tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo không khí phấn khởi, niềm tin lớn lao cho toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tại phiên họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công 2021.

Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do đại diện sở Tài chính trình bày.

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao các sở, ngành đã chuẩn bị các báo cáo khá kỹ, bao quát các nội dung, lĩnh vực và sát với thực tế. Đồng chí nhấn mạnh, đây là báo cáo rất quan trọng, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hệ thống các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Do đó, đồng chí lưu ý các đơn vị soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp để điều chỉnh phù hợp, hợp lý trong quá trình hoàn thiện các báo cáo.

Về những hạn chế, yếu kém, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với quan điểm của Sở kế hoạch và Đầu tư cũng như các ý kiến tại phiên họp. Tuy nhiên, cần bổ sung một số yếu kém hiện hữu, cần khắc phục liên quan đến xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; yếu kém trong giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Về việc xác định hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí cơ bản thống nhất với các ý kiến tại phiên họp và yêu cầu cần làm rõ thêm những dự báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước để có phương án cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Theo đó, năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX nên có ý nghĩa quan trọng cho cả giai đoạn tới. Về chỉ tiêu tăng trưởng, đồng chí đề nghị hạ mục tiêu tăng trưởng 11,5% xuống còn 11% trở lên.

Để đạt được các mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp, như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến tích cực về cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung tại phiên họp.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội,  phải tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, không chủ quan. Cùng với đó, phải thực hiện hiệu quả việc thay đổi một số sách giáo khoa, tăng cường dạy ngoại ngữ, trùng tu các di tích theo hướng ưu tiên những di tích gắn với phát triển du lịch…

Với báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021, đồng chí giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp. Đối với vấn đề thực hiện kế hoạch đầu tư công, cần bổ sung thêm các số liệu và các nội dung vào báo cáo; xem lại một số chỉ tiêu về huy động vốn đầu tư năm 2021 cho sát với thực tế.

Ngày mai, 20/11 phiên họp thường kỳ tháng 11 tiếp tục diễn ra với một số nội dung quan trọng khác.

 

Xuân Nghĩa