Thông báo danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết ...