Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Ngọc Lặc.

Chiều ngày 08/10/2020, tại hội trường Huyện ủy Ngọc Lặc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Đức Tuấn - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Tuấn trao Quyết định điều động

về công tác cán bộ cho các đồng chí: Hà Ngọc Sơn, Đặng Văn Quang.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định các đồng chí: Hà Ngọc Sơn thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng Tổng hợp – Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh, để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Ngọc Lặc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách kinh tế, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 20026. Chỉ định đồng chí Đặng Văn Quang thôi giữ chức Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020 – 2025; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Ngọc Lặc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách nông nghiệp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026.

Đồng chí Hà Ngọc Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Đức Tuấn - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí Hà Ngọc Sơn và Đặng văn Quang cần ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình để dành hết tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, trở thành trung tâm đoàn kết, cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên; nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa huyện Ngọc Lặc có bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong những năm tới.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tặng hoa

chúc mừng 2 đồng chí: Hà Ngọc Sơn và Đặng Văn Quang.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Ngọc Sơn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời xác định, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Xuân Nghĩa