06 Công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

Ngày 07/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, có 06 công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020 có giá trị khoa học, công nghệ và thực tiễn, được ứng dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa, gồm:

03 Giải Bạc:

Công trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cụm công trình: Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu, xây dựng phông chữ và số hóa chữ Thái cổ Thanh Hóa; Nghiên cứu biên soạn từ điển Thái - Việt Thanh Hóa.

Công trình: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Và 03 Giải Đồng:

Công trình: Ứng dụng phương pháp lai hữu tính chọn tạo giống lúa thuần năng suất chất lượng cao tại Thanh Hóa.

Cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để hoàn thiện bộ sản phẩm dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông.

Công trình: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chụp mạch kỹ thuật số trong chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa./.

 

Bích Phương