03 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3809/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” cho 03 cá nhân.

 

Theo Quyết định, 03 cá nhân được nhận Danh hiệu vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, gồm:

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh,

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa

(giơ tay) chỉ đạo công tác điều tra tội phạm (nguồn: nld.com.vn)

1. Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh,

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

(nguồn: https:baomoi.com)

2. Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị,

Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, tỉnh Thanh Hóa. (nguồn: enternews.vn)

 3. Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, tỉnh Thanh Hóa./.

 

Bích Phương