Thông báo thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...