Thông báo danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết ...