Ngày làm việc thứ hai Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2020.

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 2 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

 Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phương án rà soát số xe ô tô hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu đơn vị soạn thảo các báo cáo rà soát lại để trả lời những ý kiến chất vấn của đại biểu, đồng thời tiếp thu các ý kiến hoàn chỉnh báo cáo.

Đóng góp ý kiến vào kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vấn đề xử lý rác là rất quan trọng và cần thiết; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phương án xử lý rác thải, địa điểm đặt từng khu xử lý rác phải gắn với đơn vị hành chính cấp huyện; cần kêu gọi đầu tư; cơ chế hoạt động sau khi hoàn thành là để doanh nghiệp quản lý, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 287/QĐ-TU ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đưa ra là: tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 2,7%; cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là 66,2%, lâm nghiệp là 9,3%, thủy sản là 24,5%; sản lượng lương thực có hạt hằng năm ổn định 1,5 triệu tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 gấp 1,53 lần so với năm 2020; phấn đấu đến năm 2025 có thêm 5 huyện, 84% số xã, 60% số thôn, bản, miền núi đạt chuẩn NTM, 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hội nghị cũng đã nghe, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển su lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đón 16.000.000 lượt khách du lịch, tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,0%/năm; tổng thu từ du lịch đạt 45.500 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng góp ý vào dự thảo các báo cáo: đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia Cuộc cách mạng lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận các nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá nội dung các báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng chí lưu ý thêm phần định hướng cần tham khảo quy hoạch tỉnh để đảm bảo nội dung được logic, rà soát lại các chỉ tiêu để phù hợp với các chỉ tiêu theo văn kiện đại hội.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và ban hành kết luận về điều chỉnh việc thực hiện bố trí Công an chính quy. Theo đó, trong 2 tháng cuối năm 2019 đã triển khai 02 đợt, bố trí 542 cán bộ Công an chính quy tại 112 xã, thị trấn thuộc 26 huyện, thị xã, thành phố theo đúng mô hình và lộ trình Đề án; còn lại 413 xã, thị trấn chưa triển khai bố trí Công an chính quy. Theo phương án xây dựng, sẽ bổ sung đủ số lượng công an chính quy theo Đề án cho 200 xã, còn 213 xã chỉ bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy./.

 

Bích Phương