Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết ...