Xây dựng phương án bàn giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

Chiều ngày 7/01/2020, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Báo cáo phương án bàn giao, tiếp nhận và quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy, diện tích rừng phòng hộ Hà Trung; Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Bà Triệu (Hậu Lộc) và Khu di tích lịch sử Văn hoá Núi Trường Lệ, TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay, Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy và diện tích rừng phòng hộ huyện Hà Trung do Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ cây trồng thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hoá quản lý; diện tích rừng đặc dụng tại Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Bà Triệu do UBND huyện Hậu Lộc quản lý; diện tích rừng đặc dụng tại Khu di tích lịch sử văn hoá Núi Trường Lệ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn quản lý.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT trình bày phương án xây dựng bàn giao, tiếp nhận và quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy, diện tích rừng phòng hộ tại Hà Trung, Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Bà Triệu và Khu di tích lịch sử văn hoá Núi Trường Lệ về Sở NN&PTNT. Theo đó, Sở NN&PTNT sẽ tiếp nhận toàn bộ diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo hiện trạng và giao cho Chi cục Kiểm lâm quản lý, bảo vệ, bảo tồn và xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển rừng theo quy định. Toàn bộ tài sản của Ban Quản lý các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ này được bàn giao nguyên trạng về Sở NN&PTNT. Đối với biên chế, người lao động, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Sở NN&PTNT sẽ tiếp nhận, tuyển dụng hoặc đề xuất UBND tỉnh giao cho các đơn vị có liên quan bố trí công việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Nông nghiệp, cơ quan Kiểm lâm, các địa phương có rừng cũng như người dân trong khu vực; việc xây dựng các phương án bàn giao diện tích rừng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và tạo thuận lợi nhất cho việc bảo vệ và phát triển rừng. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục giữ nguyên hiện trạng quản lý rừng đặc dụng tại Khu di tích lịch sử văn hoá Núi Trường Lệ, do khu vực này nằm trong Khu Di tích danh thắng Sầm Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đối với diện tích rừng đặc dụng tại Khu di tích lịch sử văn hoá Đền Bà Triệu, tiếp tục giữ nguyên hiện trạng quản lý như hiện nay, giao UBND huyện Hậu Lộc phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan Kiểm lâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ. Đối với Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy và diện tích rừng phòng hộ Hà Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đồng ý chủ trương giao cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Thành, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trực tiếp quản lý, bảo vệ, phát triển. Viện Nông nghiệp Thanh Hoá có nhiệm vụ bàn giao nguyên trạng diện tích rừng, tài sản, số lượng viên chức theo vị trí việc làm theo quy định cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Thành; đồng thời có trách nhiệm bố trí công việc hợp lý cho các lao động hợp đồng đang làm việc tại đây.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh phương án bàn giao, tiếp nhận, trình Thường trực UBND tỉnh xem xét trước khi trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định./.

 

Bích Phương