Thông báo đấu giá tài sản dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...