Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khu dân cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...