Thông báo kéo dài thời gian thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết ...