Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Sáng ngày 31/7/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh; UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường  vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Nhuần, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan...

 Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công  tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN đã được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, góp phần ổn định tình hình cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều vụ việc KNTC đông người, kéo dài được tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm. Quá trình giải quyết, thông qua đối thoại, giải thích chính sách pháp luật, công dân đã tự nguyện rút khiếu nại 10 vụ việc.

Các cơ quan hành chính  nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 13.205 lượt người, tiếp nhận và xử lý 12.019 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 1.298 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (chiếm 17,4% số đơn đủ điều kiện xử lý). Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 1.050/1.138 vụ việc khiếu nại, 148/160 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác PCTN có nhiều chuyển biến. Qua rà soát, các cơ quan, đơn vị đã tự phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về PCTN. Các cơ quan điều tra đã và đang  thụ lý 18 vụ án tham nhũng, 45 bị can (trong đó án mới là 17 vụ án, 43 bị can), tòa án đã xét xử 4 vụ với 13 bị cáo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đơn thư KNTC kéo dài, phức tạp, vượt cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh; thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN đã được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện, đạt nhiều kết quả tính cực, góp phần ổn định tình hình,  phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Tuy nhiên, số vụ KNTC vẫn có xu hướng tăng, tập trung vào các lĩnh vực như đất  đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; một số vụ việc giải quyết chưa thấu đáo, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thiếu kiểm tra, đôn đốc giải quyết đơn thư KNTC…

Đồng chí lưu ý: Trong thời gian tới tình hình đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị có xu hướng gia tăng do chuẩn bị bước vào đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; mặt khác giai đoạn hiện nay tỉnh ta đang triển khai nhiều dự án, nên sẽ có những vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

 Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Vì vậy các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm hơn nữa, coi công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác tiếp công dân, nắm bắt tình hình, giải quyết đơn thư KNTC, PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư KNTC từ cơ sở. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với những vụ việc mới phát sinh, thuộc thẩm quyền. Rà soát lại các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài và trực tiếp đối thoại lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nhận thức đúng, đầy đủ trong thực hiện quyền KNTC.

Trong PCTN, lấy phòng là chính; tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Giám đốc các sở, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công khai, minh bạch trong đấu thầu, đấu giá, công khai quy hoạch về sử dụng đất và các nội dung phải công khai, minh bạch theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Rà soát lại công tác quản lý nhà nước, khắc phục kịp thời những hạn chế, sai sót. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra PCTN, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải lựa chọn những nội dung, vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra làm rõ đúng sai, kết luận rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2018.

 

 

Xuân Nghĩa