Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại TP. Thanh Hóa.

Sáng ngày 5/6/2019, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với TP. Thanh Hóa về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của UBND TP. Thanh Hóa, hiện thành phố có 30 phường, xã có sản xuất nông nghiệp; trong đó, có 17 xã xây dựng NTM. Về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Các mô hình sản xuất rau, củ, quả, hoa cây cảnh, các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn đang được đầu tư và nhân rộng. Tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nhiệp đạt hơn 80%. Cơ cấu mùa vụ chuyển dịch theo hướng tích cực, đưa các loại giống mới ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu rủi ro, thiên tai, dịch bệnh.

Đoàn công tác đi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu

trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Đồng thời, chuyển dịch một bước từ sản xuất số lượng sang chú trọng chất lượng, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chuyển mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại và trang trại; áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, phát triển chăn nuôi công nghiệp. Thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh, liên kết với người dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thành phố duy trì và phát triển bền vững 345 ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Chuyển dịch từ nuôi trồng thuỷ sản quảng canh sang nuôi thâm canh, bán thâm canh; chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang nuôi theo tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp với diện tích 300 ha tập trung. Các hình thức sản xuất ở nông thôn ngày càng đa dạng, trong đó, nòng cốt là HTX có bước chuyển về số lượng, chất lượng.

Công tác xây dựng NTM được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện và đến hết tháng 5/2019, đã có 10 xã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành NTM, 7 xã còn lại đã được thẩm định, thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận. Năm 2019, thành phố phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM, 2 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu…

Các đại biểu phát biểu tham luận tại buổi làm việc.

Sau khi đi khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố, nghe báo cáo và ý kiến tham luận các ngành tại buổi làm việc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế xã hội của TP. Thanh Hóa, trong đó có sự phát triển không nhỏ trên lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời cũng đánh giá cao kết quả đạt được của TP. Thanh Hóa trong công tác xây dựng NTM, dự kiến trong năm 2019, TP. Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của TP. Thanh Hóa trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; như phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có, chưa có nhiều mô hình quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị, dẫn đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Vẫn còn diện tích đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang do quá trình đô thị hóa. Về xây dựng NTM, một số tiêu chí còn hạn chế, nhất là các tiêu chí về môi trường, giao thông, việc làm và thu nhập của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu: về lâu dài, TP. Thanh Hoá cần quan tâm đến phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị; chú trọng phát triển nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp gắn với du lịch để cải thiện và nâng cao đời sống và thu nhập cho cư dân nông nghiệp. Trước mắt, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch cho phát triển kinh tế, trong đó có phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, khẩn trương rà soát lại quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng NTM của các xã; trong đó, xác định rõ quy hoạch đô thị gắn với phát triển các ngành.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; 100% số xã phấn đấu sớm trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Mục tiêu năm 2019, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Các sở, ngành, đơn vị liên quan giúp đỡ TP. Thanh Hóa trong việc hoàn thiện các thủ tục các xã trong lộ trình công nhận NTM năm 2019. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị và làm việc với nhà đầu tư để xây dựng hệ thống nước sạch cho 2 xã Hoằng Đại và Hoằng Quang; hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện tiêu chí môi trường.

 

Xuân Nghĩa