Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...