Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...