Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân Khu dân cư thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương

Đăng ngày 19 - 01 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Cầu Lộc,...(03/02/2023 3:56 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng các...(01/02/2023 4:41 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các xã: Xuân Phúc,...(01/02/2023 4:38 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng các...(01/02/2023 4:37 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(19/01/2023 8:26 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các xã: Đông Anh, Đông Khê,...(19/01/2023 8:23 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(19/01/2023 8:19 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng: xã Đông Yên,...(17/01/2023 2:30 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1734 người đã bình chọn
°
7841 người đang online