Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá (Khu dân cư tập trung) (Đấu đợt 1)

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:32 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:31 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:30 SA)

UBND huyện Vĩnh Lộc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư xã...(04/10/2022 10:28 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Hà...(26/09/2022 9:07 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã...(26/09/2022 9:07 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại mặt...(26/09/2022 9:05 SA)

Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 125/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn...(22/09/2022 2:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°