Thông báo đấu giá tài sản gồm 05 cây xà cừ tại Trường THCS Ngọc Trạo vào 01 cây tại khu phố 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (lần 2)

Đăng ngày 03 - 08 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc Đấu giá tài sản công (xe ô tô)...(08/08/2022 1:53 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh ACE ban hành(04/08/2022 1:45 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh ACE ban hành(04/08/2022 1:44 CH)

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản thế chấp)...(03/08/2022 4:27 CH)

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản thế chấp)...(03/08/2022 4:26 CH)

Thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản thế chấp)...(03/08/2022 4:25 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu ban hành(03/08/2022 3:56 CH)

Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản thế chấp) thuộc Chi...(03/08/2022 3:54 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°