Chi cục Đăng kiểm số 12 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 20 - 01 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(18/05/2022 4:18 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân...(16/05/2022 8:29 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá...(12/05/2022 10:40 SA)

UBND huyện Thọ Xuân thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại...(11/05/2022 4:53 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu...(22/04/2022 11:03 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa(20/04/2022 10:59 SA)

UBND huyện Quảng Xương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở...(19/04/2022 4:33 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư đô thị và...(15/04/2022 4:05 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

    °