Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm và làm việc với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đăng ngày 17 - 09 - 2019
100%

Chiều ngày 16/9/2019, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

đã từng bước ổn định bộ máy, cơ sở và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện, đơn vị có 4 phòng chuyên môn, 3 Trung tâm trực thuộc với tổng số 203 lao động. Về công tác chuyên môn, Viện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả, đúng tiến độ 9 nhiệm vụ khoa học công nghệ, thu hút mới 1 nhiệm vụ cấp Trung ương và 3 nhiệm vụ nghiên cứu cấp tỉnh, triển khai từ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm

Nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân.

Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở, nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên tại Viện: Đến nay, đơn vị đã tiếp tục nghiên cứu chọn tạo các giống lúa mới, hoàn thiện quy trình nhân giống sản xuất thương phẩm lúa lai, lúa thuần; tổ chức khảo nghiệm các giống cây trồng với 138 giống lúa, 58 giống ngô, 11 giống lạc, 4 giống đậu tương; nghiên cứu phát triển cây rau, cây hoa, cây ăn quả...

Nghiên cứu, nhận chuyển giao các giống cây lâm nghiệp quý, giá trị kinh tế cao theo hướng mô, hom và trồng khảo nghiệm các mô hình keo lai mô phục vụ trồng rừng gỗ lớn. Tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao tầm vóc đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu chọn tạo, từng bước sản xuất cung ứng ra thị trường các giống con nuôi chủ lực, lợi thế và đặc sản có chất lượng cao, sạch bệnh và gắn hoạt động lưu giữ giống gốc.

Tập trung lưu giữ, sản xuất và cung ứng ra thị trường các giống trong nuôi trồng thủy sản và hoàn thiện quy trình nuôi trồng chuyển giao đến người sản xuất. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi... Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với các địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác

đến thăm Trạm thực nghiệm và bảo vệ rừng tại huyện Ngọc Lặc.

Tuy nhiên, là đơn vị mới được thành lập từ ngày 15/3/2019, lại là mô hình Viện nghiên cứu cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước nên trong quá trình hoạt động còn nhiều khó khăn, như: Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ còn hạn chế, chủ yếu vẫn là nguồn sự nghiệp chi thường xuyên. Cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu của các đơn vị trực thuộc chưa đồng bộ, nên hiệu quả hoạt động chưa cao, khó khăn trong thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao…

Sau khi nghe báo cáo, đi thăm một số Trung tâm trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và nghe ý kiến các ngành; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những nỗ lực trong quá trình ổn định bộ máy và bước đầu đi vào hoạt động ổn định của tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Để Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đi vào hoạt động có hiệu quả, xứng đáng trở thành mũi nhọn của ngành nông nghiệp Thanh Hóa như kỳ vọng, đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa khẩn xây dựng đề án hoạt động 5 năm tới, phấn đấu hoàn thành đề án trước khi hết năm 2019.

Đoàn công tác đi thăm các cơ sở trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đặc biệt, khi xây dựng đề án, phải chú trọng các vấn đề chuyển giao khoa học công nghệ, nông nghiệp nông thôn nhằm tạo đột phá về khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Thu hút các nguồn lực, các đề tài, dự án hoạt động khoa học công nghệ trong nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ tư vấn để từng bước có nguồn thu và tự chủ về tài chính. Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm để cung ứng các dịch vụ liên quan…

Xây dựng bảo đảm thu nhập xứng đáng cho cán bộ, kỹ sư có trình độ tay nghề cao. Định hướng cụ thể hoạt động của các lĩnh vực lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu xây dựng thực hiện một số mô hình nông nghiệp thông minh. Tích cực hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Nghiên cứu đầu tư hạ tầng cho Trạm thực nghiệm và bảo vệ rừng Ngọc Lặc trở thành nơi sản xuất cung cấp giống cây trồng chất lượng cao cho khu vực các huyện miền núi của tỉnh. Đồng thời, tham quan học hỏi hoạt động của các Viện nông nghiệp Trung ương để từng bước đổi mới hoạt động của mình đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Về các kiến nghị của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tại buổi làm việc, đồng chí ghi nhận và giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp cùng các ngành nghiên cứu, tham mưu hướng giải quyết cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tham gia các chương trình, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, bước đầu tạo sự hoạt động ổn định có hiệu quả cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất tại Trạm thực nghiệm và bảo vệ rừng Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc và Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân.

 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại các...(23/01/2020 10:07 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020...(17/01/2020 8:38 SA)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Đầu tư...(16/01/2020 8:01 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn(16/01/2020 7:57 CH)

Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2020.(09/01/2020 3:23 CH)

Xây dựng phương án bàn giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (08/01/2020 1:25 CH)

Sở Xây dựng tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020.(08/01/2020 11:32 SA)

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai tổng kết năm 2019, triển khai...(08/01/2020 11:25 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°