UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019, ngày làm việc thứ 2.

Đăng ngày 13 - 06 - 2019
100%

Sáng ngày 13/6/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh; UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ tháng 6. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày. Tờ trình về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Đối với dự thảo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh Thanh Hóa quản lý; sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với phương án sáp nhập do Sở Lao động, Thương binh xã Xã hội xây dựng và đánh giá đây là một đề án xây dựng khá hợp lý và chi tiết, đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý phương án sáp nhập Trường Cao đẳng Nông - Lâm vào Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sáp nhập trường Trung cấp nghề xây dựng và Trường Trung cấp Phát thanh -Truyền hình vào trường Cao đẳng nghề Công nghiệp; giữ nguyên trạng tổ chức và hoạt động của 5 trường: Trường cao đẳng nghề Nghi Sơn; Trường Trung cấp Thương mại và Du lịch; Trường Trung cấp nghề Giao thông - Vận tải; Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn; Trường Trung cấp nghề miền núi; sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên vào các trường nghề tại các huyện, thị: Nga Sơn, Bỉm Sơn, Thạch Thành. Giải thể Trường Cao đẳng Y tế và chuyển giao tài sản, cán bộ để sắp xếp vào Phân viện Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng các đề án chi tiết của từng phương án sáp nhập, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với dự thảo Tờ trình về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý với các nội dung đã xây dựng. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách theo hướng: Không xây dựng chính sách hỗ trợ đồng đều mà mức hỗ trợ cần được xây dựng căn cứ trên quy mô đầu tư, trình độ công nghệ ứng dụng. Không thực hiện hỗ trợ đầu tư với hình thức góp đất sản xuất. Bên cạnh đó, chính sách được tập trung xây dựng theo hướng hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Về vấn đề hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án chế biến nông lâm thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng hình thức hỗ trợ phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng đã thông qua tờ trình đề nghị ban hành Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; tờ trình bãi bỏ một số nội dung quy định tại điều 1, Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời nghe, cho ý kiến vào báo cáo chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng; vốn cấp bù lãi suất cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp; định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình; danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2024.

 

<

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác cải...(06/09/2019 9:42 SA)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại...(05/09/2019 2:07 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2019.(04/09/2019 8:45 SA)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa.(29/08/2019 8:25 SA)

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.(27/08/2019 3:45 CH)

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.(27/08/2019 8:39 SA)

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...(26/08/2019 2:46 CH)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa báo công dâng Bác: Quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm thành tỉnh kiểu...(23/08/2019 8:42 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°