Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, tháng 5/2019:

Đăng ngày 24 - 05 - 2019
100%

Ngày 23/5/2019, UBND tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 5 – 2019 để thông qua Tờ trình về việc duyệt Dự thảo Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, xử lý rác thải rắn.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp; dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và một số địa phương cùng tham gia.

Giám đốc Sở Tài chính tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến  Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh ban hành mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao sự chuẩn bị đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu toàn diện và tổng thể thực trạng thu gom và xử lý rác trên địa bàn tỉnh hiện nay. Riêng phần quy định giá và một số vấn đề liên quan, phải tách riêng thành một văn bản để trình HĐND tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham luận tại hội nghị.

Về cơ chế thu gom, nhà nước lo vấn đề xử lý, người dân có trách nhiệm nộp tiền chi phí thu gom và vận chuyển. Riêng với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có rác thải, phải nộp thêm cả chi phí xử lý. Về mức thu, thống nhất phương án các vùng, miền khác nhau thì áp dụng mức phí thu gom và vận chuyển khác nhau cho phù hợp; với một số đối tượng cá bệt như người neo đơn ốm đau hay có hoàn cảnh khó khăn, nên có thêm cơ chế miễn tiền thu gom rác.

Về chủ thể thu gom, vận chuyển và thu tiền rác, do các địa phương cấp huyện lựa chọn và thu theo nhân khẩu thường trú. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời các huyện cùng các công ty môi trường cho thêm ý kiến; hoàn chỉnh lại tờ trình trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019 để phục vụ báo cáo HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo Tờ trình về việc duyệt Dự thảo Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do đại diện Công an tỉnh trình bày, mục tiêu đến năm 2025, bố trí công an chính quy tại các thị trấn như công an phường hiện nay; bố trí công an chính quy ở 100% xã, hướng công an xã tiệm cận như công an phường hiện nay. Theo lộ trình, từ tháng 7/2019 đến năm 2025, dự kiến sẽ điều động từ 1.714 đến 2.760 cán bộ, chiến sĩ công an về làm việc tại 29 thị trấn và 494 xã trên địa bàn tỉnh (nhưng tạm thời vẫn hoạt động theo Pháp lệnh Công an xã).

Đề án cũng đề cập đến các nhiện vụ cần triển khai, các mục tiêu cụ thể, xác định từng lộ trình cụ thể, kế hoạch trang bị phương tiện, điều kiện cho công tác điều chuyển và triển khai nhiệm vụ của công an chính quy tại xã, thị trấn...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, việc đưa công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn là cần thiết với điều kiện hiện tại. Tuy nhiên, việc thực hiện không nên ồ ạt mà theo lộ trình, có thí điểm. Theo đó, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan cần bàn bạc để hoàn chỉnh lại đề án theo ý kiến đóng góp tại phiên họp. Trong quá trình đưa công an chính quy về xã, thị trấn cần lưu ý giải quyết, bố trí việc làm mới cho lực lượng công an xã, thị trấn hiện tại. Việc đưa công an chính quy về cấp xã phải gắn với việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng ăn nghỉ, sinh hoạt, phải có lộ trình thực hiện từng bước. Hơn nữa, đây là việc làm chưa có tiền lệ, liên quan đến các quy định, cơ chế chính sách nên việc thực hiện từng bước để rút kinh nghiệm và thực hiện đúng các quy định pháp lý.

Từ các kế hoạch trước mắt của đề án, đồng chí chỉ đạo, trong năm 2019, Công an tỉnh xây dựng phương án lựa chọn các thị trấn để chuyển công an chính quy hoạt động như công an phường; còn lại, chỉ thực hiện trước ở các xã có nhu cầu cấp bách và 66 xã sau khi được sáp nhập trong năm nay. Trên cơ sở phương án, Công an tỉnh làm việc với các huyện để có kế hoạch điều động, bố trí việc làm mới cho lực lượng công an xã hiện tại. Nhiều vấn đề trong nội dung đề án cần hoàn thiện lại để trình HĐND tỉnh xem xét.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương(13/06/2019 4:25 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019, ngày làm việc thứ 2.(13/06/2019 2:30 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019.(13/06/2019 7:30 SA)

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.(29/05/2019 7:58 SA)

Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, tháng 5/2019:(24/05/2019 5:03 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.(23/05/2019 4:57 SA)

Họp giao ban thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng.(18/05/2019 3:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp xúc cử tri TP. Sầm Sơn.(16/05/2019 3:47 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°