UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2019, ngày làm việc thứ 2.

Đăng ngày 23 - 11 - 2019
100%

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên họp thường kỳ tháng 11/2019. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Lê Thị Thìn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các thành viên UBND tỉnh.

Tại ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã nghe và dành nhiều thời gian để thảo luận về phương án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020 - 2024 do đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày. Phương án đã đưa ra nguyên tắc và phương pháp định giá đất, kết quả khảo sát thực tế và xác định vị trí, khu vực các loại đất. Trên cơ sở đó đề xuất bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giá đất là vấn đề nhạy cảm, quan trọng để thu hút đầu tư, nhất là đối với đất ở và đất phi nông nghiệp. Do đó, việc xây dựng phương án bảng giá các loại đất cho giai đoạn tới cần đánh giá được sự tăng, giảm giá đất trong thu hút đầu tư. Việc xây dựng phương án về bảng giá phải dựa trên cơ sở kế thừa khung giá đất cũ. Không đồng loạt tăng 20% giá đất, mà chỉ xem xét, điều chỉnh tăng ở những huyện thuộc vùng lõm, có giá đất đang thấp. Khi điều chỉnh tăng phải chỉ được nguyên nhân, lý do điều chỉnh. Đối với giá đất nông nghiệp cơ bản giữ ổn định, chỉ thay đổi giá đất đối với những khụ vực có sự phát triển hơn. Giá đất trong các khu, cụm công nghiệp, xem xét mức giá thấp nhất để thu hút đầu tư. Đất ở phải thực hiện rà soát, điều tra để xây dựng khung giá điều chỉnh phù hợp, việc điều chỉnh tăng cũng phải nêu rõ lý do.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch giao biên chế năm 2020. Báo cáo nêu rõ giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2020 cho các sở, UBND cấp huyện là 3.746 biên chế, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 243 lao động; tổng biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, UBND cấp huyện là 60.226 biên chế, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 42 lao động; giao hỗ trợ biên chế sự nghiệp năm 2020 cho các Hội đặc thù cấp tỉnh là 76 biên chế; biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thực hiện theo cơ chế tự chủ là 12.100 người.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

phát biểu tại hội nghị.

Kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các ngành tại phiên họp, đồng thời căn cứ vào quyết định 4162/QĐ-UBND của UBND tỉnh để lập kế hoạch tinh giản biên chế; hoàn chỉnh lại báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới. Đối với việc tăng biên chế cho khối giáo viên mầm non, đồng chí nhấn mạnh, chưa giao tăng thêm biên chế lần này cho giáo viên mầm non. Giao Sở Nội vụ kiểm tra việc tuyển biên chế giáo viên mầm non của các địa phương, tránh để xảy ra sai sót.

Tiếp đó, tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng khác, gồm: Báo cáo tờ trình về việc đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo phương án sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Tờ trình đề nghị ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2019 – 2025; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Dự án điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã cho ý kiến chỉ đạo vào các nội dung báo cáo. Giao Sở Tài chính cân đối, tính toán kinh phí bố trí phù hợp; đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo các nội dung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình BTV Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

<

Tin mới nhất

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2020.(25/08/2020 11:09 CH)

Khai trương hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của...(19/08/2020 11:09 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°