Ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế tỉnh với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

Chiều ngày 14/11/2019, tại Cục Thuế tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh dự và chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế tỉnh với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn;

lãnh đạo Cục thuế đã ký kết quy chế phối hợp với

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tinh thần của Quy chế quy định cơ chế phối hợp giữa Cục thuế Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm trao đổi thông tin trong các lĩnh vực, đăng ký kinh doanh; thông tin về tình hình quản lý thu thuế, tiến độ và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế; công tác thu nợ thuế; quản lý thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân; quản lý các khoản thu từ đất; thực hiện các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh: UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung cao cho việc chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất. Chú trọng thực hiện tốt những nội dung trong quy chế sau kí kết. Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn, lãnh đạo Cục thuế đã ký kết quy chế phối hợp giữa Cục thuế Thanh Hóa với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước.

<

Tin mới nhất

Báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản...(25/09/2020 11:02 CH)

Thanh Hóa: Có 24.500 doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2005 – 2020.(24/09/2020 7:08 CH)

Chỉ thị về triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.(24/09/2020 7:02 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư.(24/09/2020 6:59 CH)

Đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại...(22/09/2020 6:29 CH)

Báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù đề nghị Trung ương ban hành cho tỉnh Thanh Hóa theo...(20/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ tàu hàng hóa và công tác xuất nhập khẩu tại Cảng Nghi...(18/09/2020 1:21 CH)

Hơn 4,6 tỷ được giao hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với...(17/09/2020 1:15 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°