Ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế tỉnh với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

Chiều ngày 14/11/2019, tại Cục Thuế tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh dự và chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế tỉnh với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn;

lãnh đạo Cục thuế đã ký kết quy chế phối hợp với

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tinh thần của Quy chế quy định cơ chế phối hợp giữa Cục thuế Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm trao đổi thông tin trong các lĩnh vực, đăng ký kinh doanh; thông tin về tình hình quản lý thu thuế, tiến độ và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế; công tác thu nợ thuế; quản lý thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân; quản lý các khoản thu từ đất; thực hiện các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh: UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung cao cho việc chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, nhất là thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất. Chú trọng thực hiện tốt những nội dung trong quy chế sau kí kết. Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn, lãnh đạo Cục thuế đã ký kết quy chế phối hợp giữa Cục thuế Thanh Hóa với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước.

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại các...(23/01/2020 10:07 SA)

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020...(17/01/2020 8:38 SA)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Đầu tư...(16/01/2020 8:01 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn(16/01/2020 7:57 CH)

Cục Thuế tỉnh tổng kết công tác năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2020.(09/01/2020 3:23 CH)

Xây dựng phương án bàn giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (08/01/2020 1:25 CH)

Sở Xây dựng tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020.(08/01/2020 11:32 SA)

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai tổng kết năm 2019, triển khai...(08/01/2020 11:25 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°