Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khu dân cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 21 - 10 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án khu dân cư phường Đông Hương, thành phố...(21/10/2019 9:07 SA)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư phía...(27/03/2019 3:19 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Phường Quảng...(19/02/2019 10:55 SA)

Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư cơ sử dụng đất dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng...(23/01/2019 1:01 CH)

Thông báo mời sơ tuyển (Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất) dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường...(31/10/2018 10:01 SA)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu thương mại và dân cư lô A-TM3,...(24/10/2018 2:52 CH)

Thông báo mời sơ tuyển đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn,...(21/09/2018 3:00 CH)

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.(22/06/2018 1:33 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°