Mời tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, ngày 21/3/2018