Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 14297/UBND-HCC về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...