Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 05/01/2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, ngành LĐ,TB&XH đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc người có công và chính sách xã hội. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 64 nghìn lao động, tăng 1,23% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu lao động trên 10.000 người, tăng 0,76% so với cùng kỳ; các cơ sở đào tạo nghề tuyển sinh được 69.400 người, tăng 42,21% so với cùng kỳ. Quy mô đào tạo nghề tăng với tốc độ trung bình khoảng 6,2%/năm, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2016 lên 58%; toàn tỉnh còn 13,51% hộ nghèo và 9,77% hộ cận nghèo.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngành cũng đã thực hiện tốt việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội; phong trào đền ơn, đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống đối với người có công...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 ngành LĐ,TB&XH phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 65.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt 10.000 người; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3,5%; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn 6,4%; tuyển sinh mới học nghề 73.000 người, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5%/năm trở lên. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, góp phần giúp người có công với cách mạng có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống bình quân của người dân nơi cư trú.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên toàn ngành LĐ,TB&XH trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Năm 2017 công tác giảm nghèo được xác định là một trong 05 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với mục tiêu là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% trở lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thời gian tới, ngành LĐ,TB&XH cần thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá trong công tác giảm nghèo. Đồng chí yêu cầu ngành LĐ,TB&XH tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về pháp luật, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động (nhất là tai nạn lao động chết người); thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công; thực hiện rà soát, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ sở; tập trung đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tại Hội nghị, đã có 11 tập thể và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở LĐ,TB&XH.

 

Xuân Nghĩa