Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 10/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...